Select Page

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ?

МИ ИМАМО РЕШЕЊЕ

Институт за економска и финансијска истраживања, анализу и развој из Београда.

Наш начин рада

Наше услуге плаћате тек након наплаћене штете.

Документацију можете доставити 

на један од следећих начина

 

На електронску адресу: office@ekoinstitut.rs

 

Лично на адресу Института у Београду

Булевар Михајла Пупина 109/2

11070 Нови Београд

Лично на адресу Адвокатске канцеларије Калањ у Београду

Булевар Зорана Ђинђића 45Б/2

11070 Нови Београд

Лично или поштом на адресуогранка института у Краљеву

Октобарских Жртава 11/2

36000 Краљево

 

Имате уговор о кредиту

  • Спремите комплетну документацију и доставите је нама на једну од адреса

Спремите комплетну документацију

  • Анализирамо документацију и утврђујемо да ли је било повреде Закона са различитих аспеката и незаконите наплате средстава
  • Ако нема основа, враћа се ваша документација и немате никаквих трошкова
  • Ако има основа, дајете нам пуномоћје и потписујете уговор о заступању
  • Вршимо обрачун више уплаћених средстава и информишемо вас о износу
  • Обраћамо се банци или лизинг кући са предлогом за мирно решење спора
  • Ако се спор реши договором, новац вам се уплаћује на рачун или се компензује са заосталим дугом, тек тада ви плаћате за пружене услуге нама
  • Ако се спор не реши договором, у договору покрећемо судски спор

Судски спор

У случају судског спора имате обавезу плаћања таксе за тужбу, али уговором и за њу можемо да се договоримо. Наши компетентни тимови са вишегодишњим искуством из ове области састављају финансијско вештачење, које адвокати предају уз тужбени захтев суду, чиме временски скраћујемо судски поступак.

  • Након што вам банка уплати средства или компензује износ са будућим или заосталим дугом, ви вршите уплату нама за наше услуге у скласу са уговором.

наше

компетенције

Ревизија уговора са банкама и лизинг компанијама. Вештачења уговора и заступања пред надлежним судовима. Ако желите конкретан савет молимо вас да се региструјете

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Придружите се листи задовољних привредних друштава.

Пратите наш рад:

Булевар Михаила Пупина 109/2 11070 Нови Београд

office@ekoinstitut.rs

064 – 974 – 0 – 999

Share This